khamphait Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Go down

code Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Post by altf4 on Sun May 27, 2012 8:52 am

Mình thấy cái này hay hay. post cho các bạn xem. Từ dễ đến khó

Bài 1: Tập thao tác với số n
a.Đổi n thành tích các thừa số nguyên tố
b.Đổi n thành số ở hệ cơ số k
c.Đổi n thành tổng các số nhỏ hơn n
d.Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n
e.Liệt kê các số thuận nghịch nhỏ hơn n
f.Liệt kê các số hòan hảo nhỏ hơn n
g.Liệt kê các cặp số hữu nghị nhỏ hơn n

Bài 2: Tập thao tác với string (S1,S2)
a.Tim S là hợp của S1 & S2
b.Tìm S = S1\S2
c.Tìm S bằng S1 giao S2
d.Đếm số từ có trong cả S1 và S2
e.Đếm số từ chỉ có trong S1 ,ko có trong S2
f.Mã hóa S
g.Giải mã S (Parity bit)

Bài 3: Tập thao tác với đa thức P(X)
a.Tìm P(x0)
b.Tìm R=P+Q
c.Tìm R=P-Q
d.Tìm R=P*Q
e.Tìm R=P\Q và đa thức dư
f.Tìm đạo hàm cấp n của P(x)

Bài 4 :Thao tác với ma trận vuông
a. Tìm hạng của A (rank A)
b.Tìm det(A)
c.Tìm A^-1 (ma trận nghịch đảo)
d.Tìm A^T (ma trận chuyển vị)
e.Tìm nghiệm AX = B
f.Tìm vecto riêng
g.Tìm giá trị riêng

Bài 5 :Cấu trúc (sinh viên)
a.Tạo tập Sv1 ,Sv2.
b.Tìm Sv = Sv1 \ Sv2
c.Tìm Sv = Sv1 giao Sv2.
d.Tìm Sv = Sv1 hợp Sv2.
e.Sắp xếp (Nơi sinh ,họ tên)
f.Tìm kiếm sinh viên

Bài 6 :Thao tác file
a.Tìm tập từ trong file .
b. F = F1 \ F2
c. F = F1 giao F2.
d. F = F1 hợp F2.
e. Mã hóa F
f. Giả mã F (parity bit)

Bài 7 :Thuật toán sinh(generation)
a.Duyệt các xâu nhị phân độ dài n
b.Duyệt tập con k phần tử của 1,2,3.....,n
c.Duyệt các hoán vị của 1,2,3,....,n
d.Duyệt các cách chia số n thành tổng các số nhỏ hơn n
e.Bài toán cái túi
f.Bài toán thuê máy
g.Bài toán người du lịch
h.Bài toán đổi tiền

Bài 8.Đệ quy
a.Duyệt xâu nhị phân độ dài n
b.Duyệt tập con k phần tử của 1,2,...n
c.Duyệt hoán vị 1,2,...n
d.Duyệt chia n thành tổng các số nhỏ hơn
e.Bài toán cái túi
f.Bài toán người du lịch
g.Bài toán phân việc
h.Bài toán cho thuê máy
i.Bài toán n quân hậu
j.Bài toán quân mã đi tuầnLời giải: [You must be registered and logged in to see this link.]
altf4
altf4

Giới tính : Male Posts : 24
Icoin : 34
Thanks : 4
Tuổi : 25

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum