khamphait Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Một số bài tập Pascal đơn giản

Go down

code Một số bài tập Pascal đơn giản

Post by adkhamphait on Sat Jan 14, 2012 7:21 am

GIAO TRINH LY THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL-CHUONG 1


Program PTB2;
Var
a,b,c:Integer;
delta,x1,x2:Real;
Begin
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC HAI');
Writeln(' --------------');
Repeat
Write('-Nhap he so a= ');
Readln(a);
Until a <>0;
Write('-Nhap he so b= ');
Readln(b);
Write('-Nhap he so c= ');
Readln(c);
delta:=b*b-4*a*c;
If delta < 0 Then
Writeln('*Phuong trinh vo nghiem')
Else
If delta = 0 Then
Writeln('*Phuong trinh co 2 nghiem bang nhau X= ',-b/2*a:6:2)
Else
Begin
x1:=(-b-sqrt(delta))/2*a;
x2:=(-b+sqrt(delta))/2*a;
Writeln('*Nghiem thu nhat X1= ',x1:6:2);
Writeln('*Nghiem thu hai X2= ',x2:6:2);
End;
readln
End.
**********0102**********
Program Ao_thu;
Begin
Writeln(' BAI THO AO THU');
Writeln('Ao thu lanh leo nuoc trong veo');
Writeln('Mot chiec thuyen cau be teo teo');
Writeln('Song biec theo lan hoi gon ty');
Writeln('La vang truoc gio se dua veo');
Writeln(' NGUYEN KHUYEN');
Readln
End.
**********0103**********
Program So_hoc;
Var
so1,so2,tong,hieu,tich:Integer;
thuong:Real;
Begin
Write('-Nhap so thu nhat = ');
Readln(so1);
Write('-Nhap so thu hai = ');
Readln(so2);
tong := so1 + so2;
hieu := so1 - so2;
tich := so1 * so2;
thuong := so1 / so2;
Writeln('*Tong cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',tong);
Writeln('*Hieu cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',hieu);
Writeln('*Tich cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',tich);
Writeln('*Thuong cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',thuong:6:2);
Readln
End.
**********0104**********
Program Pithagore;
Var
a,b :Integer;
c:Real;
Begin
Writeln(' CHUONG TRINH TINH CANH HUYEN TAM GIAC VUONG');
Writeln(' theo dinh ly Pithagore');
Write('-Nhap canh a = ');
Readln(a);
Write('-Nhap canh b = ');
Readln(b);
c := Sqrt((a*a) + (b*b));
Writeln('*Canh huyen = ',c:6:2);
Readln
End.
**********0105**********
Program Phep_Cong;
Var
so1,so2,so3,tong :Integer;

Begin
Writeln(' CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP CONG SO HOC');
Writeln(' co toi da 4 ky so');
Write('-Nhap so thu nhat = ');
Readln(so1);
Write('-Nhap so thu hai = ');
Readln(so2);
Write('-Nhap so thu ba = ');
Readln(so3);
tong:= so1+so2+so3;
Writeln;
Writeln;
Writeln('-------------------------------');
Writeln;
Writeln(' ',so1:4);
Writeln(' + ',so2:4);
Writeln(' ',so3:4);
Writeln(' -----');
Writeln(' = ',tong:5);
Readln
End.
**********0106**********
Program Lenh_Write;
Begin
Write('Nam ');
Write('Quoc ');
Write('Son ');
Write('Ha ');
Write('Nam ');
Write('De ');
Write('Cu ');
Readln
End.
**********0107
Program Lenh_Writeln;
Begin
Writeln('Nam ');
Writeln('Quoc ');
Writeln('Son ');
Writeln('Ha ');
Writeln('Nam ');
Writeln('De ');
Writeln('Cu ');
Readln
End.
*********0108*********
Program Tam_giac_Pascal;
Begin
Writeln(' 1');
Writeln(' 1 1');
Writeln(' 1 2 1');
Writeln(' 1 3 3 1');
Writeln('1 4 6 4 1');
Readln
End.
*********0109*********
Program Hinh_tron;
Var
r:Integer;
s:Real;
Begin
Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH TRON');
Write('-Cho biet ban kinh = ');
Readln(r);
s:=3.1416 * r * r;
Writeln('*Dien tich hinh tron = ',s:6:2,' met vuong');
Readln
End.
*********0110**********
Program Khuon_dang;
Var
ky_tu :Char;
chuoi :string[24];
so_nguyen:Integer;
so_thuc:Real;
Begin
Writeln('CHUONG TRINH XUAT DU LIEU THEO KHUON DANG');
Write('-Nhap mot ky tu = ');
Readln(ky_tu);
Write('-Nhap ho ten = ');
Readln(chuoi);
Write('-Nhap mot so nguyen = ');
Readln(so_nguyen);
Write('-Nhap mot so thuc = ');
Readln(so_thuc);
Writln;
Writeln('------------------------------');
Writeln('XUAT DU LIEU RA MAN HINH');
Writeln(ky_tu);
Writeln(chuoi);
Writeln(so_nguyen);
Writeln(so_thuc);
Readln
End.
adkhamphait
adkhamphait

Giới tính : Male Posts : 201
Icoin : 370
Thanks : 19

https://vntinhoc.forumvi.com

Back to top Go down

code Một số bài tập Pascal đơn giản

Post by tuankute on Tue Jan 17, 2012 10:28 am

Hì hì!
Mấy bài tập này hay nhỉ?
Cảm ơn nhé ! Hôm nay mình kiểm tra 15' có bài tính cạnh huyền tam giác !

Thanks

tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue
tuankute
tuankute

Giới tính : Male Posts : 25
Icoin : 70
Thanks : 36
Tuổi : 22

Back to top Go down

code Re: Một số bài tập Pascal đơn giản

Post by adkhamphait on Tue Jan 17, 2012 10:35 am

thấy hay thì bấm nút Một số bài tập Pascal đơn giản Icon_thanks_on_en nhé !
adkhamphait
adkhamphait

Giới tính : Male Posts : 201
Icoin : 370
Thanks : 19

https://vntinhoc.forumvi.com

Back to top Go down

code Re: Một số bài tập Pascal đơn giản

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum