khamphait Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100%

Go down

code Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100%

Post by ngockmcsFluh on Thu Feb 05, 2015 8:53 pm

Em chào các Anh các Ch?, hôm nay em xin phép du?c khai truong gian hàng buôn bán vài b? qu?n áo t?m g?i là trên bình dân m?t tý d? ph?c v? các anh, các ch?. Em xin gi?i thi?u qua v? c?a hàng qu?n áo nhà em nhu th? này ?: - Shop nhà em hi?n di?m bán chính là: + 139 Ngô Th? Thu Minh, Phu?ng 2 Qu?n Tân Bình,TPHCM + S? di?n tho?i : 09066731454 Ng?c (28t) + S?n ph?m du?c c?p nh?t thu?ng xuyên t?i : https://www.facebook.com/urbanjeansshop - Shop e bán dúng giá niêm y?t ho?c theo chuong trình khuy?n m?i du?c public t?i t?ng di?m bán, không có chuy?n nhìn khách hàng r?i "hãy ch?n giá dúng" ?. - Vì lý do lu?ng hàng t?n l?n và sell out hàng ngày cung l?n, nên có th? shop em không update thông tin k?p th?i v? size s?, hàng t?n. Các anh các ch? n?u dã thích dích danh s?n ph?m nào thì có th? alo tru?c d? check qua các s? di?n tho?i: 0906673145 Ms Ng?c - Th?i gian m? c?a các shop: T? 9h00 sáng d?n 21h hàng ngày. N?u các anh các ch? có nhu c?u mua hàng ngoài khung gi? trên, vui lòng PM tru?c d? Shop s?p x?p th?i gian ph?c v?. - D?ch v? ship hàng: chuy?n phát nhanh, h? tr? COD nh?n hàng thanh toán. phí ship n?i thành TPHCM 20k, ngo?i thành 30k.CÁC ANH CH? NH?N HÀNG SAU T?I ÐA 2 NGÀY LÀM VI?C. Màn chào h?i hoi dài dòng r?i ?, em xin phép vào n?i dung chính hình s?n ph?m ? : Giá hi?n t?i dang gi?m giá 30% so v?i giá g?c (giá em ghi du?i dây là sau khi gi?m), chuong trình ch? áp d?ng trong d?p t?t 2015 này thôi ?. Mong anh ch? thông c?m Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an01_6189AN01:245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an02_6190AN02 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an03_6237AN03 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an04_6192AN04 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an05_6231AN05 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an06_6238AN06 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an07_6236AN07 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an08_6235AN08 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-anhk09_6197AN09 :210K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-anhk11_6198AN11 :210K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-anhk12_6199AN12 :210K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-anhk13_6200AN13 :210K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-anhk14_6232AN14 :210K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-anhk15_6233AN15 :210K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-anhk16_6234AN16 :210K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an017_6204AN17 :210K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an018_6205AN18 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an019_6206AN19 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an20_6207AN20 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an21_6208AN21 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an22_6209AN22 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an23_6210AN23 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an24_6211AN24 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an25_6212AN25 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an26_6213AN26 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an27_6214AN27 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an28_6215AN28 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an29_6216AN29 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an30_6217AN30 :245K Áo th? thao Nike - Hàng chính hãng 100% Ao-nike-an31_6218AN31 :245K
Anonymous
ngockmcsFluh
Guest


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum