Một số bài tập Pascal đơn giản

Go down

code Một số bài tập Pascal đơn giản

Post by adkhamphait on Sat Jan 14, 2012 7:21 am

GIAO TRINH LY THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL-CHUONG 1


Program PTB2;
Var
a,b,c:Integer;
delta,x1,x2:Real;
Begin
Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC HAI');
Writeln(' --------------');
Repeat
Write('-Nhap he so a= ');
Readln(a);
Until a <>0;
Write('-Nhap he so b= ');
Readln(b);
Write('-Nhap he so c= ');
Readln(c);
delta:=b*b-4*a*c;
If delta < 0 Then
Writeln('*Phuong trinh vo nghiem')
Else
If delta = 0 Then
Writeln('*Phuong trinh co 2 nghiem bang nhau X= ',-b/2*a:6:2)
Else
Begin
x1:=(-b-sqrt(delta))/2*a;
x2:=(-b+sqrt(delta))/2*a;
Writeln('*Nghiem thu nhat X1= ',x1:6:2);
Writeln('*Nghiem thu hai X2= ',x2:6:2);
End;
readln
End.
**********0102**********
Program Ao_thu;
Begin
Writeln(' BAI THO AO THU');
Writeln('Ao thu lanh leo nuoc trong veo');
Writeln('Mot chiec thuyen cau be teo teo');
Writeln('Song biec theo lan hoi gon ty');
Writeln('La vang truoc gio se dua veo');
Writeln(' NGUYEN KHUYEN');
Readln
End.
**********0103**********
Program So_hoc;
Var
so1,so2,tong,hieu,tich:Integer;
thuong:Real;
Begin
Write('-Nhap so thu nhat = ');
Readln(so1);
Write('-Nhap so thu hai = ');
Readln(so2);
tong := so1 + so2;
hieu := so1 - so2;
tich := so1 * so2;
thuong := so1 / so2;
Writeln('*Tong cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',tong);
Writeln('*Hieu cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',hieu);
Writeln('*Tich cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',tich);
Writeln('*Thuong cua hai so ',so1,' va ',so2,' = ',thuong:6:2);
Readln
End.
**********0104**********
Program Pithagore;
Var
a,b :Integer;
c:Real;
Begin
Writeln(' CHUONG TRINH TINH CANH HUYEN TAM GIAC VUONG');
Writeln(' theo dinh ly Pithagore');
Write('-Nhap canh a = ');
Readln(a);
Write('-Nhap canh b = ');
Readln(b);
c := Sqrt((a*a) + (b*b));
Writeln('*Canh huyen = ',c:6:2);
Readln
End.
**********0105**********
Program Phep_Cong;
Var
so1,so2,so3,tong :Integer;

Begin
Writeln(' CHUONG TRINH THUC HIEN PHEP CONG SO HOC');
Writeln(' co toi da 4 ky so');
Write('-Nhap so thu nhat = ');
Readln(so1);
Write('-Nhap so thu hai = ');
Readln(so2);
Write('-Nhap so thu ba = ');
Readln(so3);
tong:= so1+so2+so3;
Writeln;
Writeln;
Writeln('-------------------------------');
Writeln;
Writeln(' ',so1:4);
Writeln(' + ',so2:4);
Writeln(' ',so3:4);
Writeln(' -----');
Writeln(' = ',tong:5);
Readln
End.
**********0106**********
Program Lenh_Write;
Begin
Write('Nam ');
Write('Quoc ');
Write('Son ');
Write('Ha ');
Write('Nam ');
Write('De ');
Write('Cu ');
Readln
End.
**********0107
Program Lenh_Writeln;
Begin
Writeln('Nam ');
Writeln('Quoc ');
Writeln('Son ');
Writeln('Ha ');
Writeln('Nam ');
Writeln('De ');
Writeln('Cu ');
Readln
End.
*********0108*********
Program Tam_giac_Pascal;
Begin
Writeln(' 1');
Writeln(' 1 1');
Writeln(' 1 2 1');
Writeln(' 1 3 3 1');
Writeln('1 4 6 4 1');
Readln
End.
*********0109*********
Program Hinh_tron;
Var
r:Integer;
s:Real;
Begin
Writeln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH HINH TRON');
Write('-Cho biet ban kinh = ');
Readln(r);
s:=3.1416 * r * r;
Writeln('*Dien tich hinh tron = ',s:6:2,' met vuong');
Readln
End.
*********0110**********
Program Khuon_dang;
Var
ky_tu :Char;
chuoi :string[24];
so_nguyen:Integer;
so_thuc:Real;
Begin
Writeln('CHUONG TRINH XUAT DU LIEU THEO KHUON DANG');
Write('-Nhap mot ky tu = ');
Readln(ky_tu);
Write('-Nhap ho ten = ');
Readln(chuoi);
Write('-Nhap mot so nguyen = ');
Readln(so_nguyen);
Write('-Nhap mot so thuc = ');
Readln(so_thuc);
Writln;
Writeln('------------------------------');
Writeln('XUAT DU LIEU RA MAN HINH');
Writeln(ky_tu);
Writeln(chuoi);
Writeln(so_nguyen);
Writeln(so_thuc);
Readln
End.
avatar
adkhamphait

Giới tính : Male Posts : 201
Icoin : 370
Thanks : 19

View user profile http://vntinhoc.forumvi.com

Back to top Go down

code Một số bài tập Pascal đơn giản

Post by tuankute on Tue Jan 17, 2012 10:28 am

Hì hì!
Mấy bài tập này hay nhỉ?
Cảm ơn nhé ! Hôm nay mình kiểm tra 15' có bài tính cạnh huyền tam giác !

Thanks

tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue
avatar
tuankute

Giới tính : Male Posts : 25
Icoin : 70
Thanks : 36
Tuổi : 20

View user profile

Back to top Go down

code Re: Một số bài tập Pascal đơn giản

Post by adkhamphait on Tue Jan 17, 2012 10:35 am

thấy hay thì bấm nút nhé !
avatar
adkhamphait

Giới tính : Male Posts : 201
Icoin : 370
Thanks : 19

View user profile http://vntinhoc.forumvi.com

Back to top Go down

code Re: Một số bài tập Pascal đơn giản

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum