Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Go down

code Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Post by altf4 on Sun May 27, 2012 8:52 am

Mình thấy cái này hay hay. post cho các bạn xem. Từ dễ đến khó

Bài 1: Tập thao tác với số n
a.Đổi n thành tích các thừa số nguyên tố
b.Đổi n thành số ở hệ cơ số k
c.Đổi n thành tổng các số nhỏ hơn n
d.Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n
e.Liệt kê các số thuận nghịch nhỏ hơn n
f.Liệt kê các số hòan hảo nhỏ hơn n
g.Liệt kê các cặp số hữu nghị nhỏ hơn n

Bài 2: Tập thao tác với string (S1,S2)
a.Tim S là hợp của S1 & S2
b.Tìm S = S1\S2
c.Tìm S bằng S1 giao S2
d.Đếm số từ có trong cả S1 và S2
e.Đếm số từ chỉ có trong S1 ,ko có trong S2
f.Mã hóa S
g.Giải mã S (Parity bit)

Bài 3: Tập thao tác với đa thức P(X)
a.Tìm P(x0)
b.Tìm R=P+Q
c.Tìm R=P-Q
d.Tìm R=P*Q
e.Tìm R=P\Q và đa thức dư
f.Tìm đạo hàm cấp n của P(x)

Bài 4 :Thao tác với ma trận vuông
a. Tìm hạng của A (rank A)
b.Tìm det(A)
c.Tìm A^-1 (ma trận nghịch đảo)
d.Tìm A^T (ma trận chuyển vị)
e.Tìm nghiệm AX = B
f.Tìm vecto riêng
g.Tìm giá trị riêng

Bài 5 :Cấu trúc (sinh viên)
a.Tạo tập Sv1 ,Sv2.
b.Tìm Sv = Sv1 \ Sv2
c.Tìm Sv = Sv1 giao Sv2.
d.Tìm Sv = Sv1 hợp Sv2.
e.Sắp xếp (Nơi sinh ,họ tên)
f.Tìm kiếm sinh viên

Bài 6 :Thao tác file
a.Tìm tập từ trong file .
b. F = F1 \ F2
c. F = F1 giao F2.
d. F = F1 hợp F2.
e. Mã hóa F
f. Giả mã F (parity bit)

Bài 7 :Thuật toán sinh(generation)
a.Duyệt các xâu nhị phân độ dài n
b.Duyệt tập con k phần tử của 1,2,3.....,n
c.Duyệt các hoán vị của 1,2,3,....,n
d.Duyệt các cách chia số n thành tổng các số nhỏ hơn n
e.Bài toán cái túi
f.Bài toán thuê máy
g.Bài toán người du lịch
h.Bài toán đổi tiền

Bài 8.Đệ quy
a.Duyệt xâu nhị phân độ dài n
b.Duyệt tập con k phần tử của 1,2,...n
c.Duyệt hoán vị 1,2,...n
d.Duyệt chia n thành tổng các số nhỏ hơn
e.Bài toán cái túi
f.Bài toán người du lịch
g.Bài toán phân việc
h.Bài toán cho thuê máy
i.Bài toán n quân hậu
j.Bài toán quân mã đi tuầnLời giải: [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
altf4

Giới tính : Male Posts : 24
Icoin : 34
Thanks : 4
Tuổi : 23

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum